Endoproteza
stawu biodrowego

Kiedy ból i ograniczenie możliwości ruchowych występujących w okolicach biodra zaczynają utrudniać codzienne funkcjonowanie, rozwiązaniem często jest endoproteza stawu biodrowego (alloplastyka). Dzięki współczesnej medycynie operacja ta jest dużo mniej inwazyjna niż przed kilku laty, a pacjent łatwiej i szybciej może wrócić do pełni sił dzięki odpowiedniej rehabilitacji.

Endoproteza stawu biodrowego

Alloplastyka wykonywana jest zarówno u osób starszych, jak i młodszych, które także może dotknąć schorzenie jakim jest zwyrodnienie stawu biodrowego, w medycynie zwane koksartrozą. Do jej wystąpienia przyczynić się mogą takie czynniki jak: brak ruchu, nadwaga lub otyłość, nadmierne obciążenie lub przebyte urazy połączenia kości miednicznej z kością udową. Do innych przyczyn zalicza się także:

zmiany zniekształcające w następstwie przebytej jałowej martwicy głowy kości udowej,

uszkodzenia prowadzące do zmian zapalnych,

choroby hormonalne czy metaboliczne mające wpływ na obniżenie wartości tkanki kostnej,

dysplazja prowadząca do martwicy na granicy chrząstki nasadowej.

Ratunkiem w pojawiających się bólach i ograniczeniu możliwości ruchowych związanych z rozwojem stanu zapalnego jest właśnie endoproteza, czyli implant wykonany z przyjaznych dla organizmu człowieka biomateriałów. Sztuczny staw biodrowy wszczepiany jest w miejsce chorego podczas zabiegu zwanego endoprotezoplastyką.

Zarówno przed, jak i po operacji chory zostaje przeprowadzony przez system rehabilitacji dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Ćwiczenia przed zabiegiem są równie ważne, co te wykonywane zaraz po nim. Ich celem jest bowiem utrzymanie lub zwiększenie zarówno ruchomości stawów, jak i siły mięśniowej, które będą odgrywały kluczową rolę w rehabilitacji usprawniającej po operacji wstawienia implantu. Rehabilitacja pooperacyjna to natomiast działania z zakresu profilaktyki przeciwzakrzepowej oraz zapobieganiu infekcjom związanych z zabiegiem. Ich celem jest także ochrona przed przemieszczaniem się endoprotezy, wzmocnienie siły i napięcia mięśniowego, rozluźnienie przykurczonych mięśni, a także wczesna pionizacja i ogólne usprawnienie.